Rubriky
Uncategorized

Česká kancelář pojistitelů, jaké jsou její nejdůležitější funkce a co dělat, když vás obešle

Česká kancelář pojistitelů neboli ČKP je profesní organizací pojišťoven. Jakým způsobem funguje a co vše má za úkol?
 

Organizační struktura České kanceláře pojistitelů

 
Oficiálně byla Česká kancelář pojistitelů založena dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a to coby právnická osoba.

V současné době má tato instituce sídlo na adrese Milevská 2095/5 na Praze 4. Co se týče organizační struktury, aktuálně působí ve funkci předsedy správní rady Ing. Roman Juráš. Coby kontrolní orgán nad ČKP vykonává dozor Česká národní banka.
 
Mezi členské pojišťovny se nyní hlásí:
 
• Allianz pojišťovna
• ČSOB pojišťovna
• Česká podnikatelská pojišťovna
• Direct pojišťovna
• Euro Insurances DAC (Leaseplan Insurance)
• Generali Česká pojišťovna a.s.
• Hasičská vzájemná pojišťovna
• Kooperativa pojišťovna
• Pillow pojišťovna, a. s.
• Slavia pojišťovna
• UNIQA pojišťovna

• PVZP
 

Funkce ČKP

 
Samotná ČKP popisuje svou funkci takto: Coby organizace sdružuje veškeré subjekty, které mají oprávnění poskytovat na území ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla neboli tzv. povinné ručení.
 
Současně má na starosti i následující specifické činnosti:
 
• spravuje garanční fond a fond zábrany škod
• provozuje hraniční pojištění a informační středisko
• zabezpečuje plnění úkolů, které souvisí s jejím členstvím v Radě kanceláří
• uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států, informačními středisky a orgány, které jsou v daných státech pověřeny vyřizováním žádostí o náhradní plnění a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod
• vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti
• předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel za účelem porovnání s daty registrovaných vozidel a identifikuje tak nepojištěná vozidla
• provozuje databázi, ve které lze dle SPZ vyhledat, u které pojišťovny je dané vozidlo pojištěno
• provozuje linku pomoci řidičům 1224

 

Správa garančního fondu

 
Co se týče funkcí, jednou z těch nejdůležitějších je ta ohledně správy garančního fondu. Jeho smyslem je hrazení těch škod, které běžně neproplatí žádná pojišťovna. Tedy se jedná primárně o újmy způsobené nepojištěnými automobily.

Do tohoto fondu současně vymáhá ČKP od roku 2009 od vlastníků nepojištěných automobilů příspěvky. Tato povinnost byla zavedena novelou výše uvedeného zákona, jenž ustanovil založení samotné ČKP. Výše příspěvků je dále vymezena vyhláškou č. 205/1999 Sb.
 

Správa fondu zábrany škod

 
Fond zábrany škod existuje od roku 2014. Jedná se o soubor finančních prostředků získaných od členských od pojišťoven, a to ve výši vždy 3 % z přijatého pojistného z povinného ručení.

Ty slouží složkám integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, jednotky dobrovolných hasičů, Policie ČR, zdravotnické záchranné služby) k hrazení činností pomáhajícím motoristům a činnostem vedoucím k zábraně možných škod.
 

Co mám dělat, pokud mě ČKP obešle výzvou
 


Pokud se chcete vyhnout sankcím, poskytuje ČKP účinný návod: Povinné ručení nemusí platit jen ten vlastník, který svůj automobil neprovozuje ani neparkuje na veřejné komunikaci a zároveň odevzdá značky do depozitu.

Jestliže už obdržíte výzvu od ČKP, jednoznačně ji neignorujte a snažte se situaci neprodleně řešit. Napříkad u nepojištěných osobních automobilů může příspěvek do garančního fondu činil i 20 tisíc za rok.

Myslíte si, že jste výzvu od ČKP obdrželi neoprávněně? Skutečně k tomu v některých případech dochází. ČKP dohledává údaje o nepojištěných vlastnících vozů z vyhledává z Centrálního registru vozidel, ty ale nejsou vždy aktální, podobně jako data samotných pojišťoven.

Budete tak muset doložit příslušné dokumenty. Tedy zelenou kartu v případě, že vy sami vozidlo provozujete a máte ho řádně pojištěno, případně podklady k vyřazení vozu z evidence či jeho prodeji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *